1271 FENTON STREET, ROTORUA, 3010
1271 FENTON STREET ROTORUA Bay Of Plenty 3010 NZ
07 348 314707 348 3147